Amway Česká republika

Amway Česká republika se stala členem rodiny Amway v roce 1994. Více než 25 let podporujeme a motivujeme úspěšné Vlastníky podnikání Amway a spolupracujeme s nimi.
Rádi Vás osobně uvítáme v naší pobočce až budete připraveni vydat se na cestu s námi.

Ildiko Dikošová
ředitelka

image/jpeg;;;Czechy.jpg

Amway Česká republika je společnost přímého prodeje, která zahájila svoji činnost v březnu 1994 jako 30. mezinárodní pobočka Amway Corporation.

Amway Česká republika má cca 20.000 Vlastníků podnikání Amway a partnerů (Privilegovaných zákazníků Plus a Privilegovaných zákazníků), kteří za hospodářský rok 2008 vytvořili obrat ve výši 437 miliónů korun.

Úspěch společnosti Amway

Úspěch firmy v České republice spočívá stejně tak, jako v dalších zemích, kde působí Amway, na přitažlivé koncepci přímého prodeje, jedinečnosti Prodejního a marketingového plánu Amway, firemní podnikatelské kultuře a vysoce kvalitních výrobcích.

Amway má dva cíle:

  • být nejlepší podnikatelskou příležitostí na světě,
  • prostřednictvím svých výrobků nabídnout lepší řešení pro lepší život.

Princip podnikání s Amway si získal mimořádnou oblibu, neboť umožňuje v podstatě komukoliv bez velkých vstupních nákladů zahájit své podnikání a s použitím jasně a přesně definovaného prodejního plánu dosáhnout svých podnikatelských i osobních cílů. Výsledky práce obchodních partnerů závisejí na jejich svobodném rozhodnutí, jak tuto příležitost využijí. Spotřebitelům pak výrobky Amway umožňují uspokojovat jejich nejnáročnější požadavky.

Místní pobočka společnosti Amway

Ústředí Amway Česká republika je v Praze v Holešovicích, její kancelářské prostory zabírají 620 čtverečních metrů a pracuje v něm 15 zaměstnanců.

Amway ČR dodává výrobky svým zákazníkům a obchodním partnerům prostřednictvím zásilkové služby až do domu. Dodací lhůta jsou 2 pracovní dny v závislosti na typu platby. Zboží si mohou zákaznící a partneři objednávat přes internet, poštou, faxem a e-mailem.