image/png;;;Responsible_2_sm.png


Společenská odpovědnost

Více než půl století hraje důležitou roli ve společnosti Amway firemní společenská odpovědnost – pomáháme lidem lépe žít. Tato odpovědnost je zakotvena v hodnotách zakladatelů: rodina, svoboda, naděje a odměna.

image/jpeg;;;323845.jpg

Zásady zakladatelů

Spoluzakladatelé společnosti Jay Van Andel a Rich DeVos vytýčili etické a provozní standardy, kterými se při všech svých aktivitách řídí jak společnost, tak i její obchodní partneři. Tyto zásady jsou doslova vytesány do kamene před celosvětovým ústředím a zní: svoboda, rodina, naděje a odměna.
Společnost Amway bude vždy podporovat základní SVOBODU člověka rozhodovat o své vlastní budoucnosti, která mu poskytne čas a prostředky na ochranu své RODINY a péči o ni. Kromě toho bude Amway vždy nabízet lidem NADĚJI a příležitost získat ODMĚNU odpovídající vynaloženému úsilí.

image/png;;;foto3_v2.png

Vize společnosti Amway

Naše vize je prostá - každý den pracujeme na tom, abychom pomohli lidem žít lepší život. Naši vizi naplňujeme tím, že pomáháme lidem po celém světě objevovat jejich potenciál a plnit si cíle tím, že jim nabízíme lepší výrobky a příležitosti do budoucna, a jsme štědří vůči všem lidem na světě.
Jsme hrdí na to, že usilujeme v podnikání o to nejlepší, že se staráme o lidi a komunity, ve kterých žijí, že se staráme o životní prostředí, protože naším cílem je dělat věci, které jsou správné, nikoli jen věci, které „fungují“.