Problém

Globální podvýživa u dětí je stále větší problém. Miliony dětí kvůli ní umírají každý rok. Ty, které přežijí, často čelí zdravotním problémům po zbytek života.

 

Řešení

Díky vlastním odborným znalostem značka NUTRILITE™ vyvinula NUTRILITE Little Bits, výživový doplněk pro děti ohrožené podvýživou, obsahující rostlinné nutrienty.

Výsledky

Kampaň NUTRILITE™ Power of 5 si klade za cíl zvýšit povědomí o podvýživě u dětí a upozornit na důležitost správné výživy, zejména u dětí do pěti let věku.


Naším cílem je zvýšit výživovou hodnotu stravy u dětí od 6 měsíců do pěti let věku. Podporujeme všechny, kteří se chtějí zapojit a být součástí globálního řešení tohoto problému.

image/jpeg;;;foto2.jpg

Partnerství a NUTRILITE Power of 5

V rámci kampaně NUTRILITE Power of 5 se snažíme zdůrazňovat důležitost vztahů nutných pro fyzické i duševní zdraví dítěte. Nejdůležitějším je v tomto ohledu vztah mezi matkou a dítětem. Nevládní organizace hrají důležitou roli v jejich podpoře. Právě na tento vztah se Amway a NUTRILITE snaží klást důraz ve spolupráci s nevládní organizací CARE, která se věnuje klíčovým tématům podpory dětí, zejména výživě a vzdělání.

image/jpeg;;;foto3.jpg

Váš příspěvek na kampaň Power of 5

CARE je globální organizace, která působí v mnoha krizových oblastech a pomáhá v rozvojových zemích. Váš příspěvek pomůže distribuci balíčků NUTRILITE Little Bits. Náklady na dodávku Little Bits pro jedno dítě na jeden měsíc činí 10 dolarů, tedy 120 dolarů na jeden rok.

image/jpeg;;;Guinness-World-Record-collage.jpg

Čeho jsme společně dosáhli

V roce 2014 se lidé na celém světě spojili, aby připojili svůj otisk ruky v rámci kampaně Power of 5 a upozornili na problém podvýživy u dětí. Celkem bylo vytvořeno 260 872 otisků, z nichž 75 200 bylo uznáno a použito na největší koláž z otisků rukou na světě. Vytvořili jsme tak společně světový rekord. Amway navíc daruje za každý otisk 1 USD na podporu boje s dětskou podvýživou.

Více informací o problému dětské povýživy najdete na http://mamap.io/map. Zde najdete statistiku vypovídající o podvýživě u dětí ve více než 30 zemích. Projekt byl vytvořen ve spolupráci mezi Amway a Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).