Předložením této žádosti společnosti Amway vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami používání internetových stránek. Také potvrzujete, že souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami Amway a dalšími smluvními dokumenty, které jsou jejich nedílnou součástí, a zavazujete se je dodržovat. Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány společností Amway GmbH, Benzstrasse 11b-c, D-82178 Puchheim, v souladu s Pravidly na ochranu osobních údajů, které mimo jiné vysvětlují, jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů a jak je můžete uplatňovat.