Čisticí přípravek na trouby AMWAY™
Loading the player...

Čisticí přípravek na trouby AMWAY™

Obj. č.: 0014| Velikost: 500 ml
 • Top 10
  Top 10
 • Doporučená maloobchodní cena: 240,00 CZK

Chyba ověření formuláře

Množství:  
Přidat do košíku
 

Účinně odstraňuje i tu nejzatvrzelejší připečenou mastnotu a skvrny od sladkých pokrmů, které se z trouby čistí nesmírně obtížně. Nepoužívejte v samočisticích troubách.

 • Změkčuje, uvolňuje a rozpouští připálené jídlo, připečenou mastnotu a skvrny od sladkých pokrmů.
 • Hustý gel bez abrazivních přísad.
 • Bezpečný uzávěr.
 • Snadno se nanáší. Troubu není třeba silně drhnout.
 • Lehce se roztírá po jakémkoliv povrchu, a tak může snadno působit a uvolnit i silnou vrstvu připečených nečistot.
 • Děti jej snadno neotevřou.

Název složky Registrační číslo CAS Název 
Water 7732-18-5 Voda
Sodium Hydroxide 1310-73-2 Regulátor zásaditosti
Sodium Tallowate 8052-48-0 Mýdlo (aniontový surfaktant)
Xanthan Gum 11138-66-2 Zahušťovadlo
Magnesium Sulfate Heptahydrate 10034-99-8 Modifikátor matrice
C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO 68002-97-1 Neionogenní surfaktant

Na smaltové vnitřky plynových a elektrických trub, na čištění mřížek, grilovacího náčiní, opékacích pánví a dalšího náčiní. POUŽÍVEJTE POUZE NA SMALTOVANÝ VNITŘEK. Nelze použít v samočisticích troubách a v troubách s průběžným čištěním.
Nepoužívejte na hliníkové, lakované nebo chromované povrchy nebo jiným způsobem, než je popsáno výše.

 1. Před použitím důkladně protřepat. (Před protřepáním se ujistěte, že je víčko pevně zavřené).
 2. Použijte gumové nebo plastové rukavice a vhodnou ochranu očí a obličeje.
 3. Z trouby odstraňte rošt a další zařízení.
 4. Dovnitř trouby na dno umístěte malou misku. Do ní nalijte přiměřené množství přípravku na čištění trouby.
 5. Čisticí prostředek nanášejte štětcem na vnitřek trouby, nejprve na zadní stěnu, poté na boční stěny a dno a nakonec na vrchní stěnu.
 6. Do trouby vraťte rošt a naneste na něj přípravek.
 7. Nechte působit 30 minut. (Silně znečištěné plochy mohou vyžadovat opětovnou aplikaci).
 8. Houbou nebo hadříkem namočeným v teplé vodě setřete zbytky gelu.
 9. Opláchněte hadříkem namočeným v octovém roztoku, postupujte shora dolů.

NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a obličejový štít. Nevdechujte výpary. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Fotografie

Možná byste mohli mít zájem také o

Ajax chyba

Problém v komunikaci se serverem. Ztratili jste připojení k síti z nějakého důvodu? Prosím, zkuste stránku načíst znovu.

 
 

Soubory cookies na internetových stránkách Amway

Soubory cookies používáme ke statistickým analýzám, shromažďování a hlášení informací o tom, jak používáte náš web, abychom zajistili, že Vám poskytneme nejrelevantnější zkušenost. Soubory cookies shromažďují informace způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje.

Naše webové stránky používají cookies. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies. Přečtěte si více o cookies v Politice ochrany a utajení osobních údajů.

cookie

Nezbytné

(Vždy povoleno)
Nezbytné soubory cookies umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, správa sítě a přístupnost. Můžete je deaktivovat změnou nastavení prohlížeče, ale to může ovlivnit fungování webových stránek.

Analytický

Tyto cookies jsou potřebné k tomu, abychom viděli, jak uživatelé používají náš web a jak jej můžeme vylepšit

Marketing

Tyto soubory cookies potřebujeme, aby pro Vás byla reklama na našich webových stránkách relevantnější