Datum nabytí platnosti: 1. květen 2018

 

Oznámení společnosti Amway o ochraně osobních údajů pro webové stránky/cookies

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro webové stánky/cookies popisuje způsob, kterým společnost Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (dále jako „Amway“) používá osobní údaje získané nebo obdržené od návštěvníků („návštěvníci“) těchto webových stránek („Stránky“). Rovněž vysvětluje, jak používáme osobní údaje získané při vaší registraci jako zákazníka („Zákazník“). Vysvětluje, jak shromažďujeme nebo získáváme vaše osobní údaje, typy námi zpracovávaných osobních údajů, jak používáme, sdílíme a chráníme tyto údaje, jak dlouho tyto údaje uchováváme, vaše práva vztahující se ke zpracování vašich osobních údajů a jak nás můžete kontaktovat v souvislosti s našimi postupy pro ochranu osobních údajů.

Jste-li vlastníkem podnikání („VPA“) nebo Členem, přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně osobních údajů pro VPA a členy Amway, které obsahuje informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud jste na webové stránky přihlášeni jako VPA nebo jako Člen.

 

Jak shromažďujeme nebo od vás získáváme osobní údaje, když navštívíte Stránky

Amway shromažďuje vaše osobní údaje při vašem používání Stránek různými způsoby.

Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete své osobní údaje a další informace prostřednictvím různých komunikačních kanálů, které jsou k dispozici na stránce „Kontaktujte nás“ v rámci Stránek; jde například o e-mailové adresy, telefonní čísla nebo online formuláře Amway.

Když vás žádáme o poskytnutí vašich osobních údajů, vždy uvedeme, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné a/nebo vhodné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a uvedeme rovněž informace ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto osobních údajů.

Používáme také cookies nebo podobné technologie, které v průběhu otevírání, prohlížení a používání Stránek shromažďují určité informace o vašem způsobu práce s nimi.  Cookie je datový soubor umístěný v počítači nebo mobilním zařízení používaném k návštěvě webových stránek. Umisťování cookies na vaše zařízení neumožňujeme třetím stranám. Dokud se k našim službám nepřihlásíte, vaše údaje zůstávají anonymní a žádné z poskytovaných informací nemůžeme spojit přímo s vámi. Dále uvedená tabulka obsahuje přehled námi používaných cookies a důvody jejich používání.

 • Následující cookies jsou nezbytnou podmínkou správné funkce našich webových stránek. 

 

Název cookie

Účel

 

JSESSION

Tato cookie zajišťuje sledování technické relace

 

AWSELB

Tato cookie se používá pro vyrovnávání zatížení

Cart-content

AWSELB
JSESSIONID (secure)
SS-SERVER-ID
Cart-content

ANID
CONSENT
1P_JAR
NID

dtCookie
dtLatC
dtPC
dtSa
rxVisitor
rxvt

Tato cookie uchovává návštěvníkům údaje o obsahu košíku

Tyto soubory cookie sledují průběh relace a používají se k vyrovnávání zatížení nebo k ukládání podrobných informací o obsahu nákupního košíku návštěvníka.


Cookies společnosti Google používané pro účely zabezpečení (recaptcha).Dynatrace cookies:
 sledují návštěvy v rámci více požadavků;
 měří čekací dobu serveru pro sledování výkonu;
 identifikují správné koncové body pro přenos signálu včetně ID relace ke korelaci;
 fungují jako přechodná úložiště pro akce týkající se rozložení stránky;
 fungují jako ID návštěvníka ke korelaci relací;
 řídí časové limity relace.

 

 • Následující cookies nejsou nezbytnou podmínkou správné funkce našich webových stránek a obecně je používáme pro poskytování, udržování a vylepšování svých služeb. 

 

 

Název cookie

 

Účel

Language

 

Tato cookie si pamatuje výchozí jazyk uživatele

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,

S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

AMCVS_*%40AdobeOrg
AMCV_*%40AdobeOrg
QSI_HistorySession (secure)
__cfduid
_hp2_id.*
_hp2_props.*
_hp2_ses_props.*
s_cc
s_invisit
s_vnum
utag_main
everest_session_v2
everest_g_v2
ev_sync_dd

 

__atuvc
__atuvs
loc (secure)
sshs (secure)
uvc (secure)
_js_datr (secure)
fr (secure)
sb (secure)
wd (secure)

Tyto cookies se používají pro účely shromažďování informací o návštěvníkově používání našich stránek včetně záznamů o klikání a aktivitě na stránkách. Tyto informace zahrnují i počet návštěvníků stránek a údaje o tom, odkud návštěvníci přicházejí a které stránky si zobrazili. Veškeré údaje shromážděné prostřednictvím těchto cookies jsou anonymní a nejsou spojené s konkrétním uživatelem, dokud se uživatel nepřihlásí jako VPA nebo jako Zákazník.

Tyto soubory cookie se používají pro marketingové účely, jako je správa a sledování sdílení na sociálních sítích pomocí widgetu AddThis.

V nastavení svého prohlížeče můžete cookies deaktivovat (např. pod položkou „Preference“ nebo „Možnosti internetu“ v prohlížeči).  Uvědomte si ovšem, že po deaktivaci cookies nemusí některé funkce Stránek správně pracovat.  Pro podrobné informace o tom, jak pracovat s cookies nebo jak je vymazat, navštivte http://www.allaboutcookies.org/

 

Typy osobních údajů, které shromažďujeme od návštěvníků

Pomocí výše uvedených cookies v části „Jak shromažďujeme nebo od vás získáváme osobní údaje“ získáváme informace související s vaším používáním stránek, IP adrese, typem prohlížeče a operačním systémem. Pro účely zpracování vašich online nákupů můžeme rovněž shromažďovat vaše platební údaje a informace odrážející vaše produktové preference a nákupní chování.

Navíc prostřednictvím komunikačních kanálů, které jsou k dispozici na Stránkách v rámci stránky „Kontaktujte nás“, získáváme vaše kontaktní údaje, například vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo a faxové číslo. Můžete se také rozhodnout dobrovolně nám poskytnout další údaje vztahující se k vám v souvislosti s vašimi dotazy a připomínkami. Doporučujeme vám ovšem, abyste neposkytovali více svých osobních údajů, než je pro nás nezbytné, abychom mohli vhodným způsobem zareagovat na vaše dotazy nebo připomínky. 

 

Jak shromažďujeme nebo od vás získáváme osobní údaje, když se registrujete jako Zákazník

Amway shromažďuje a získává osobní údaje od svých Zákazníků různými způsoby.

Osobní údaje od vás získáváme, když se registrujete jako Zákazník na našich stránkách. Můžete se rovněž rozhodnout, že nám poskytnete své osobní údaje a další informace prostřednictvím různých komunikačních kanálů, které jsou k dispozici na stránce „Kontaktujte nás“ v rámci našich Stránek; jde například o e-mailové adresy, telefonní čísla nebo online formuláře Amway.

Osobní údaje svých Zákazníků získáváme rovněž od VPA, s nimiž mají Zákazníci obchodní vztah (například pokud si Zákazníci nakoupí výrobky Amway od VPA).

 

Typy osobních údajů, které shromažďujeme od Zákazníků

Pokud se registrujete jako Zákazník přímo u Amway, shromažďujeme od vás následující osobní údaje:

 • kontaktní údaje (např. jméno, poštovní nebo e-mailová adresa, faxové číslo a telefonní číslo);
 • datum narození;
 • přihlašovací údaje, např. uživatelské jméno, ID připojení a heslo; a
 • platební údaje (např. číslo bankovního účtu nebo kreditní karty);
 • produktové preference, nákupní zvyklosti, historie nákupů a spotřební chování; a
 • preferované způsoby komunikace.

 

Když s námi navíc komunikujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů, získáváme vaše kontaktní údaje, například vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo a/nebo faxové číslo. Můžete se také rozhodnout dobrovolně nám poskytnout další údaje vztahující se k vám v souvislosti s vašimi dotazy a připomínkami. Doporučujeme vám ovšem, abyste neposkytovali více svých osobních údajů, než je pro nás nezbytné, abychom mohli vhodným způsobem zareagovat na vaše dotazy nebo připomínky.

Další typy osobních údajů můžeme zpracovávat pouze za výjimečných okolností. Pokud o vás potřebujeme zpracovat jiné typy osobních údajů, zajistíme, abyste o jejich zpracování byli informováni a abychom pro takové zpracování měli platný právní základ (např. váš souhlas).

 

Jak zpracováváme osobní údaje shromážděné od Zákazníků

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný (i) k plnění vaší dohody s námi nebo k vykonání vámi požadovaných činností před uzavřením vaší dohody s námi; (ii) k naplnění našich zákonných povinností; nebo (iii) pro účely našich oprávněných zájmů, a to včetně provozování, vyhodnocování a zlepšování našich služeb; vlastní ochrany a ochrany ostatních před podvody, neoprávněnými transakcemi, nároky a dalšími závazky; a k zajišťování shody se zásadami a politikami společnosti a oborovými standardy. U společností jako je Amway, které provozují globální obchodní činnost, je zpracování osobních údajů zákazníků pro interní administrativní účely všeobecně rovněž považováno za oprávněný zájem. Tak, jak to požadují právní předpisy, jsme pečlivě zvážili rovnováhu našich oprávněných obchodních zájmů vůči vašim právům na ochranu údajů. 

Osobní údaje, které od vás získáme, zpracováváme především pro tyto účely:

 • správa vaší registrace jako Zákazníka;
 • vytvoření a správa vašeho online účtu;
 • reakce na vaše připomínky nebo dotazy;
 • zpracování vašich objednávek výrobků nebo služeb;
 • komunikování s vámi;
 • zajištění vašeho kontaktu s příslušnými VPA (včetně poskytnutí vašeho jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy, nákupních údajů a nákupní historie vašemu VPA);
 • provozování, vyhodnocování a zlepšování našich služeb a usnadňování vaší práce s našimi stránkami;
 • provádění účetních, kontrolních, fakturačních a inkasních činností; a
 • dodržování platných právních požadavků, oborových standardů a našich zásad a politik.

 

Jak sdílíme osobní údaje

Amway vaše osobní údaje neprodává, nikomu je dočasně neposkytuje ani s nimi neobchoduje. Amway sdílí vaše osobní údaje s:

 • subjekty v rámci skupiny Amway, které mají přiměřenou potřebu nebo u nichž má Amway přiměřený zájem na sdílení příslušných osobních údajů; 
 • VPA pro umožnění komunikace v souvislosti s výrobky, službami nebo objednávkami vztahujícími se k podnikání společnosti Amway;
 • poskytovateli řešení v oblasti infrastruktury, platforem nebo SAS (software jako služba), softwarových vývojových služeb, služeb údržby informačních systémů, služeb správy záznamů nebo marketingových služeb, a to v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo mimo něj; a
 • státními orgány nebo dalšími třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to přiměřeně třeba k ochraně práv, právních zájmů, majetku nebo bezpečnosti, a to našich vlastních nebo ostatních osob a subjektů. 

 

Mezinárodní přenos údajů

Osobní údaje, které o vás získáme, přenášíme subjektům v rámci skupiny Amway včetně mateřské společnosti Amway, kterou je Alticor Inc. Některé z nich mohou sídlit v jiných zemích, než je země, v níž byly údaje původně získány.  Legislativa v takových zemích nemusí zahrnovat stejnou úroveň ochrany údajů jako v zemi, v niž jste původně údaje poskytli.  Když přenášíme vaše osobní údaje do jiných zemí, zajistíme jejich ochranu tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a v souladu s platnou legislativou. Na osobní údaje pocházející z EHP, které jsou přenášeny do zemí, které nebyly Evropskou komisí uznány jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů, jsme pro ochranu vašich osobních údajů uplatnili standardní doložky EU o ochraně údajů. Pro další informace o standardních doložkách EU o ochraně údajů prosím navštivte https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_cz. Pro další informace o sídlech subjektů skupiny Amway prosím navštivte www.amwayglobal.com. Kromě toho někteří z poskytovatelů externích služeb, kteří zpracovávají osobní údaje pro nás nebo některý subjekt v rámci skupiny Amway, sídlí v zemích mimo EHP, které nebyly Evropskou komisí uznány jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů. V takových případech uplatnila společnost Amway opatření zajišťující, aby vaše osobní údaje byly dostatečně chráněny, a to včetně přistoupení externího poskytovatele služeb na standardní doložky EU o ochraně údajů nebo zajištění, aby byl externí poskytovatel služeb certifikován pro štít EU–USA na ochranu soukromí. Prosím spojte se s námi s využitím níže uvedených kontaktních údajů, máte-li dotazy ohledně bezpečnostních opatření, která uplatňujeme k ochraně vašich osobních údajů při jejich přenosu mimo EHP (včetně zjištění možností získání jejich kopií nebo poradenství o těchto opatřeních).

 

Jak chráníme osobní údaje 

Udržujeme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů, které zpracováváme, proti náhodnému, protiprávnímu nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění, poskytnutí nebo použití. 

 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro naplnění účelu, pro který údaje shromažďujeme (viz výše pod „Jak používáme shromážděné osobní údaje“), nevyžaduje-li zákon jinak. Prosím spojte se s námi s využitím níže uvedených kontaktních údajů, máte-li dotazy ohledně našich postupů pro uchovávání údajů.

 

Odkazy na další webové stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky provozované třetími stranami, jejichž postupy práce s informacemi a jejich důvěrností se mohou lišit od našich postupů. Neneseme žádnou odpovědnost za postupy práce s informacemi nebo jejich důvěrností použité takovými třetími stranami. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně údajů všech webových stránek třetích stran ještě předtím, než je začnete používat nebo než prostřednictvím takových webových stránek poskytnete své osobní údaje nebo další informace.

 

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Amway si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, zajistíme aktualizaci období platnosti a provedené změny vejdou v platnost okamžikem odeslání. Doporučujeme vám toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat. 

 

Vaše práva

Vaše práva na základě platné legislativy mohou zahrnovat přístup k osobním údajům o vás, které zpracováváme, právo na opravu nebo výmaz těchto osobních údajů, právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Takovým odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Pro uplatnění těchto práv je třeba, abyste podali písemnou žádost s využitím našich níže uvedených kontaktních údajů. Nejste-li spokojeni s tím, jak nakládáme s vaší žádostí, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Máte rovněž právo kdykoli vznést námitku s ohledem na zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech společnosti Amway. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoli námitku, včetně námitky proti profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 

Jak nás kontaktovat

Máte-li v souvislosti s tímto prohlášením nebo oznámením o ochraně osobních údajů pro webové stránky/cookies jakékoli připomínky nebo dotazy, přejte-li si aktualizovat informace, které o vás máme, nebo uplatnit svá práva, můžete kontaktovat svou místní pobočku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo formou dopisu:

Amway Česká republika a Slovensko, s.r.o., Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem (privacy@amway.com) nebo dopisem (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Německo).