Množství:

  Složení Amway Home™ SA8™ BABY Koncentrovaného tekutého pracího prostředku se změkčujícím účinkem je určeno dětem, proto se dokonale hodí pro praní oblečení osob s citlivou pokožkou a zároveň si dokáže poradit se skvrnami na dětském oblečení.

  S čím Vám může pomoci

  Amway Home SA8 BABY Koncentrovaný tekutý prací prostředek se změkčujícím účinkem:

  • Je vhodný pro použití od prvních dnů života dítěte.*
  • Má složení určené pro praní oblečení osob s citlivou pokožkou.
  • Dokáže si poradit i s těmi nejodolnějšími skvrnami a silným znečištěním.
  • Je šetrný ke tkaninám a barvám.

  * u dětí narozených v řádném termínu

  Proč si ho oblíbíte

  Používejte výrobek, který je šetrný k pokožce, oblečení i životnímu prostředí, aniž byste zatěžovali rodinný rozpočet. Amway Home SA8 BABY Koncentrovaný tekutý prací prostředek se změkčujícím účinkem dosahuje při praní vynikajících výsledků:

  • Poradí si se skvrnami na dětském oblečení.
  • Nyní až 33 pracích dávek na jedno balení.
  • Účinný i při nízkých teplotách (15 °C).
  • Je šetrný ke tkaninám a barvám.
    

  Mohlo by Vás zajímat

  • Složení s obsahem přírodních látek.
  • Dermatologicky testováno.
  • Splňuje požadavky programu Safer Choice (Bezpečnější volba) americké agentury EPA.*

  *  Označení EPA/Safer Choice neznamená ze strany této organizace doporučení příslušného výrobku. Etiketa Safer Choice označuje, že složení výrobku, jak je společnost Amway prezentovala organizaci EPA, obsahuje složky s pozitivnějšími účinky na lidské zdraví a životní prostředí než běžné výrobky stejného typu. Co se týče informací o složení výrobku, jeho složkách a vlastnostech, spoléhá EPA/Safer Choice výhradně na společnost Amway, její bezúhonnost a dobrou víru. Agentura EPA/Safer Choice neprováděla nezávislé hodnocení složení výrobku (např. na základě chemického rozboru), ani nezkoumala žádná z tvrzení společnosti Amway, která se netýkají složení. EPA/Safer Choice poskytuje své hodnocení pouze s ohledem na účinky na lidské zdraví a životní prostředí, jak je uvedeno ve standardu Safer Choice, a na základě aktuálních informací a vědeckých poznatků.

  POZOR

  Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle / ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah odkládejte na obecním sběrném dvoře; k recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné nádoby.

  Název dle INCI:

  Č. CAS

  Funkce

  Voda

  7732-18-5

  Nosná látka

  C10-16 Alkohol ethoxylát

  68002-97-1

  Neionogenní surfaktant

  Hexylenglykol

  107-41-5

  Rozpouštědlo

  Mastná kyselina s dlouhým řetězcem (C8-18 a C18-nenasycená)

  67701-05-7

  Kokosové mýdlo

  C12-14 Alkoholy ethoxylované propoxylované

  68439-51-0

  Neionogenní surfaktant

  Propylenglykol

  57-55-6

  Rozpouštědlo

  Glycereth-26

  31694-55-0

  Disperzní činidlo

  Glycerin

  58-81-5

  Stabilizátor enzymů

  Hydroxid draselný

  1310-58-3

  Regulátor pH

  Boritan sodný

  1303-96-4

  Stabilizátor enzymů

  Vůně

  Proprietary - See IFRAorg.org

  Vůně

  Subtilisiny (proteolytické enzymy)

  1/1/9014

  Enzym

  Kyselina citrónová

  77-92-9

  Regulátor pH

  Enzym alfa-amylázy

  9000-90-2

  Enzym

  Šťáva z listů aloe barbadensis

  94349-62-9

  Látka k ošetření pokožky

   

  Pro zobrazení složení prosím klikněte zde.

  NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  Klíčové vlastnosti

  • Díky kombinaci enzymů přípravek pomáhá odstraňovat i ty nejodolnější skvrny a silné znečištění.
  • Přípravek splňuje standardy bezpečnějších výrobků americké agentury EPA.*
  • Složení obsahující systém BIOQUEST FORMULA je vysoce účinné, koncentrované a biologicky odbouratelné.
  • Neobsahuje následující látky: fosfáty, chlór, EDTA, NTA, NPE.

  *  Označení EPA/Safer Choice neznamená ze strany této organizace doporučení příslušného výrobku. Etiketa Safer Choice označuje, že složení výrobku, jak je společnost Amway prezentovala organizaci EPA, obsahuje složky s pozitivnějšími účinky na lidské zdraví a životní prostředí než běžné výrobky stejného typu. Co se týče informací o složení výrobku, jeho složkách a vlastnostech, spoléhá EPA/Safer Choice výhradně na společnost Amway, její bezúhonnost a dobrou víru. Agentura EPA/Safer Choice neprováděla nezávislé hodnocení složení výrobku (např. na základě chemického rozboru), ani nezkoumala žádná z tvrzení společnosti Amway, která se netýkají složení. EPA/Safer Choice poskytuje své hodnocení pouze s ohledem na účinky na lidské zdraví a životní prostředí, jak je uvedeno ve standardu Safer Choice, a na základě aktuálních informací a vědeckých poznatků.

  Návod k použití

  Doporučené dávkování je 30 ml.

  Dávkování při praní v pračce:

  Na 4–5 kg prádla použijte při praní v měkké vodě 30 ml přípravku. Při praní v tvrdé vodě použijte 40 ml přípravku.

  Dávkování při praní v ruce:

  Na 10 l vody použijte 5 ml přípravku.

  Specifikace

  NEBEZPEČÍ. Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.