Naše vize

„Vizí společnosti Amway je pomáhat lidem k lepšímu životu. My tuto vizi naplňujeme tím, že lidem nabízíme podnikatelskou příležitost, která jim umožní uspět díky vlastní usilovné práci. Svobodné podnikání, to není jen americký fenomén. Podnikatelského ducha mají lidé po celém světě.“

Doug DeVos, prezident společnosti Amway

„Vizí společnosti Amway je pomáhat lidem k lepšímu životu. My tuto vizi naplňujeme tím, že lidem nabízíme podnikatelskou příležitost, která jim umožní uspět díky vlastní usilovné práci. Svobodné podnikání, to není jen americký fenomén. Podnikatelského ducha mají lidé po celém světě.“

Doug DeVos, prezident společnosti Amway

Naše hodnoty

Naše víra v lidi a naše odhodlání podporovat podnikání nás dovedlo k následujícím šesti základním hodnotám, které nás všechny – zaměstnance, Vlastníky podnikání Amway a celou komunitu Amway – sbližují a spojují.

Zásady zakladatelů

Zakladatelé Amway – Rich DeVos a Jay Van Andel – vždy chtěli mít svou vlastní firmu, a tak založili Amway, aby pomohli ostatním, kteří měli stejný cíl. Byli přesvědčeni o tom, že vlastní podnikání je branou k zajištění lepšího života. Společnost Amway vystavěli na čtyřech zásadách, které vlastní podnikání nabízí – a těmito zásadami se řídíme dodnes.

SVOBODA

Amway oslovuje lidi, kteří se chtějí sami rozhodovat, stanovovat si vlastní cíle a dosahovat vlastní úrovně úspěchu. Pomáháme lidem finančně se zabezpečit a najít si profesní dráhu, po které touží, aby mohli žít tak, jak chtějí.

NADĚJE

Amway nabízí příležitost lidem ze všech vrstev společnosti. Jejich pojítkem je naděje na vytvoření lepšího života. Jsme přesvědčeni, že s podporou a příležitostmi, které poskytujeme, toho mohou dosáhnout.

RODINA

Lidé spjatí s Amway jsou součástí celosvětové komunity, jejíž členové se navzájem podporují a povzbuzují. Příležitost, kterou poskytujeme, pomáhá Vlastníkům podnikání Amway vytvářet lepší život pro sebe i své nejbližší.

ODMĚNA

Amway odměňuje a oslavuje usilovnou práci a úspěchy lidí kolem nás. Víme, že skutečného úspěchu dosáhnete tehdy, když si ho opravdu zasloužíte: usilovnou prací a pomocí ostatním.