Prodejní a marketingový plán Amway (Core plán)

Core plán Amway stále odráží původní koncepci podnikání, jak ji vyvinuli a v roce 1959 poprvé představili zakladatelé Amway Rich DeVos a Jay Van Andel. Je to systém odměn, který Vlastníky podnikání Amway (VPA) odměňuje za sdílení znalostí o výrobcích a za motivování dalších, aby dělali totéž.

Core plán Amway stále odráží původní koncepci podnikání, jak ji vyvinuli a v roce 1959 poprvé představili zakladatelé Amway Rich DeVos a Jay Van Andel. Je to systém odměn, který Vlastníky podnikání Amway (VPA) odměňuje za sdílení znalostí o výrobcích a za motivování dalších, aby dělali totéž.

Důležité vědět!

Váš příjem určuje Vaše výkonnost – nikoli Vaše postavení. Finanční odměny některých VPA jsou vyšší než finanční odměny jejich sponzorů (VPA, kteří je k podnikání přivedli), vycházejí totiž z času a úsilí, které VPA do budování svého podnikání vložili.

Systém odměn

Objem prodeje můžete zvýšit získáním nových zákazníků, kteří nakupují výrobky, a tím, že doporučíte stávajícím zákazníkům, aby si kupovali více výrobků. Tím, že budete sponzorovat nové VPA, podporovat je a radit jim při propagování výrobků a při budování jejich podnikání, můžete znásobit svůj úspěch a získat další odměny na základě výsledků v rámci obchodní skupiny.

Pochopení plánu

Váš příjem se skládá z maloobchodní marže, kterou si sami stanovíte při prodeji výrobků zákazníkům, a z odměn, které získáte.