Pochopení plánu

Základ našeho podnikání

Váš příjem

Propagujte* kvalitní výrobky, které lidé používají každý den. Vydělávejte třemi způsoby:

  • Maloobchodní marže ze všech výrobků Amway™, které zakoupí zaregistrovaný zákazník
  • Odměny, které se vypočítávají na základě růstu Vašeho podnikání
  • Ocenění, které Vás odměňují, když dosáhnete klíčových milníků ve svém podnikání.
*K příjmům odvozeným z podnikání jsou oprávněni pouze ti Vlastníci podnikání Amway, kteří mají u místních státních a daňových úřadů řádně zaregistrovánu podnikatelskou činnost.

Maloobchodní marže

Společnost Amway uvádí u každého výrobku maloobchodní cenu, která je o 10 % vyšší než Prodejní cena Amway vč. DPH. Rozdíl mezi Prodejní cenou Amway vč. DPH a maloobchodní cenou je první složkou Vašeho příjmu: Vaše maloobchodní marže.

Prodejní cena Amway vč. DPH – VPA platí za každý výrobek zvláštní Prodejní cenu Amway.

B.h. určuje Vaši kvalifikační úroveň

B.h. znamená Bodová hodnota. Téměř všechny výrobky mají přiřazenou Bodovou hodnotu. Celková B.h. všech objednávek výrobků, které zadáte společně Vy a obchodní skupina za měsíc, určuje výši odměn. V této tabulce je uvedena B.h., kterou potřebujete měsíčně získat, abyste měli nárok na určitou procentní výši Výkonnostní odměny. Bodové hodnoty jednotlivých výrobků lze najít na internetových stránkách.

Na základě O.o. se vypočítává Vaše Výkonnostní odměna

O.o. znamená Obchodní objem. Většina výrobků má přiřazenou určitou výši Obchodního objemu, jež určuje výši odměny, kterou dostanete podle přiznané procentní úrovně odměn.

Měsíční B.h.

Výkonnostní odměna v %

10 000 B.h. 21 %
7 000 B.h. 18 %
4 000 B.h. 15 %
2 400 B.h. 12 %
1 200 B.h. 9 %
600 B.h. 6 %
200 B.h. 3 %

Příklad Vašeho příjmu

 

Při výpočtu své odměny potřebujete znát celkovou výši B.h. a O.o. všech Vašich objednávek za celý měsíc – to je Váš objem prodeje. Vaši měsíční osobní B.h. a O.o. můžete sledovat po zalogování na internetové stránky Amway v záložce "Moje kancelář". Pokud jste sponzorovali obchodní skupinu, k výpočtu Vaší celkové odměny je třeba také znát objem této skupiny. Zjistíte, že B.h. je v určitém poměru k O.o. Celková B.h. určuje procentní úroveň Vaší odměny a celkový O.o. určuje výši odměny, kterou dostanete. V případě, že máte VPA, kteří mají také nárok na odměnu, je jejich odměna odečtena z Vaší hrubé Výkonnostní odměny; tito VPA o dosaženou odměnu nepřijdou.

Řekněme, že Váš objem prodeje je 2 400 B.h. Podívejte se zpět do tabulky B.h., abyste našli procentní úroveň odměny.

Vaše Výkonností odměna je 12 %! Skvělá práce! Nyní máme veškeré informace, které potřebujeme, abychom zjistili, kolik si tento měsíc vyděláte!

Následující příklad je založen na poměru B.h./O.o. (B.h./CZK) ve výši 45 a maloobchodní marži ve výši 30 %.

1 Na odměny, peněžní pobídky, jakož i příjmy odvozené z maloobchodního prodeje a na účast na obchodních seminářích, jako je Seminář pro nové Platinové VPA v rámci LTS (NPS), LTS a Diamantové fórum, mají nárok pouze ti VPA, kteří mají u místních státních, popř. finančních úřadů řádně zaregistrovánu živnostenskou činnost.

 

Prodejem výrobků zákazníkům jste získali 12% Výkonnostní odměnu a kromě toho sponzorujete tři VPA v sestupné linii (a každý z nich má vlastní zákazníky), kteří získali 3%, 6% a 9% Výkonnostní odměnu.

Maloobchodní marže4

30 % x 9 000 O.o. = 2 700 CZK

Vaše Výkonnostní odměna

Vaše skupinová B.h. je 2 400 B.h./108 000 O.o. (200 osobní B.h./9 000 O.o. a 300 B.h./13 500 O.o. od sponzorovaného VPA A, 700 B.h./31 500 O.o. od VPA B a 1 200 B.h./ 54 000 O.o. od VPA C)

9 000 osobní O.o.
X 12% Výkonnostní odměna
_________________________
= 1 080 CZK

³ Tento výpočet je pouze orientační, může se lišit podle skutečných okolností a může také obsahovat zastaralé informace. Informace slouží pouze jako názorná ilustrace a není zárukou ani závazkem společnosti Amway vyplatit odměnu. Výpočty příjmů jsou hrubé a nejsou do nich započítány výdaje a daně související s podnikáním Amway.

4 Tento výpočet s navrhovanou 30% maloobchodní marží vychází z Prodejních cen Amway vč. DPH.

 

Rozdílová odměna představuje rozdíl v procentní výši Vaší Výkonnostní odměny a Výkonnostní odměny VPA v přímé sestupné linii. Jak ji vypočítat: Vaše procentní rozpětí minus procentní rozpětí VPA v sestupné linii představuje rozdílové procento. Vynásobíte-li skupinový O.o. VPA ve Vaší sestupné linii rozdílovým procentem, vypočítáte svoji rozdílovou odměnu.

Vaše Rozdílová odměna od A = 1 215 CZK
(9 % x 13 500 O.o. = 1 215 CZK)

Vaše Rozdílová odměna od B = 1 890 CZK
(6 % x 31 500 O.o. = 1 890 CZK)

Vaše Rozdílová odměna od C = 1 620 CZK
(3 % x 54 000 O.o. = 1 620 CZK)


Váš měsíční příjem

Maloobchodní marže + Vaše Výkonnostní odměna + Vaše Rozdílová odměna 2 700 CZK+ 1 080 CZK + 4 725 CZK = 8 505 CZK


Váš roční příjem

8 505 CZK x 12 = 102 600 CZK

Všechny výrobky mají stanovenu Bodovou hodnotu (B.h.), která se používá ke stanovení procentní úrovně odměny. Tento příklad: 2 400 B.h. = 108 000 O.o. na základě poměru B.h./O.o. ve výši 45. Výkonnostní úroveň je 12 %. Roční výše příjmu předpokládá, že Vy a VPA v sestupné linii budete tohoto měsíčního příjmu dosahovat po celý rok.