Postup pro vracení výrobků

Jak jste zakoupili výrobky, které chcete vrátit?

VPA a Registrovaní zákazníci, kteří jste si zakoupili výrobky přímo od Amway, postupujte níže uvedeným způsobem. Pokud jste zakoupili výrobky od jiného VPA, obraťte se přímo na tuto osobu a ta za Vás vratku vyřídí.

Postup pro VPA a Registrované zákazníky

Abyste mohli dokončit žádost o vrácení zboží, přihlaste se ke svému účtu, přejděte do sekce „Historie objednávek“, vyberte příslušnou objednávku a stisknutím tlačítka „Vrátit“ zahajte proces vracení zboží. Pro úspěšné podání žádosti postupujte podle nabídky. Obdržíte potvrzovací e-mail s pokyny k odeslání zboží zpět společnosti Amway.

1 Přihlaste se

2 Přejděte do sekce: Historie objednávek>Podrobnosti objednávky

3 Vyberte objednávku se zbožím, které chcete vrátit

4 Stiskněte tlačítko „Vrátit“

5 Pro úspěšné podání žádosti postupujte podle instrukcí na stránce

6 Přečtěte si e-mail s dalšími pokyny

Zásilku vždy označte referenčním číslem vratky. Požádejte o vyzvednutí zásilky (jak je popsáno v potvrzovacím e-mailu) a poznamenejte si sledovací číslo. Po doručení společnost Amway překontroluje zaslané zboží, úplnost a faktickou správnost dokumentů v souladu s pravidly pro vracení zboží (viz níže). V příslušných případech bude zajištěna refundace nebo výměna zboží.

Tento postup se týká pouze případů, kdy VPA nebo zákazníci nakoupili zboží přímo od Amway. Zákazníci, kteří nakoupili zboží od svého VPA se ohledně vracení výrobků musí spojit s tímto VPA.

Všeobecná pravidla pro vracení zboží

Stav výrobku:
Budou uznány pouze takové výrobky, které:
  • vykazují vadu,
  • byly doručeny v poškozeném stavu a tuto skutečnost nebylo možné zjistit hned při doručení,
  • byly vráceny VPA nebo zákazníky na základě platné záruky spokojenosti pro daný výrobek.

Poškozené výrobky nebo výrobky, které nelze opětovně prodat z důvodu nevhodného skladování, případně používání nebudou uznány a budou vráceny.

Náklady na doručení: pokud využijete službu vyzvednutí zásilky, je vrácení zdarma. Žádosti o vratku: pokud společnost Amway neobdrží výrobky zpět do 3 měsíců, budou žádosti o vratku automaticky smazány.
Vypořádání účtů: refundovaná částka bude vrácena podle zvoleného způsobu refundace. Vratky výrobků v rámci speciální nabídky / balíčku: balíčky a výrobky v rámci speciální akce je možné vracet pouze v kompletní podobě.