Motivační obchodní cesty

Díky svému podnikání Amway můžete vyrazit na nezapomenutelné akce na neuvěřitelných místech, protože si to díky své tvrdé práci a odhodlání zasloužíte.

Díky svému podnikání Amway můžete vyrazit na nezapomenutelné akce na neuvěřitelných místech, protože si to díky své tvrdé práci a odhodlání zasloužíte.

Atraktivní destinace, úžasné zážitky a důležité příležitosti ke vzdělávání

Motivační obchodní cesty, které jsou typem nepeněžní odměny (NCA), jsou atraktivními a smysluplnými zážitky, které Vás odměňují za Vaši usilovnou práci a směrují Vás k budoucímu úspěchu. Představují příležitost k setkání s ostatními VPA, výměně názorů a doplnění nového rozměru vůdčích schopností, abyste mohli dále budovat své podnikání Amway. 

SEMINÁŘ PRO NOVÉ PLATINOVÉ VPA (NPS) 

Seminář pro nové Platinové VPA je skvělou příležitostí, jak být oceněn za mimořádné úspěchy během hospodářského roku, jak se naučit novým dovednostem a navázat kontakty s evropskými VPA, kteří prokázali podobné odhodlání k dosahování růstu a úspěchů.

Výjezdní seminář vedoucích VPA (Leadership Training Seminar, LTS)

Připojte se k vedoucím VPA, abyste mohli společně slavit, vzájemně se setkávat a odvézt si s sebou zpět do své obchodní skupiny mimořádné poznatky. Očekávejte inspirativní obchodní schůzky a cenné tipy pro budování podnikání, plus skvělou zábavu a čas na oddech! 

Diamantová konference

Diamantová konference je výjimečná událost pro vedoucí VPA, kteří si mohou vychutnat jedinečné zážitky a zároveň spolupracovat s ostatními vedoucími VPA na obchodních strategiích na jednom z nejúžasnějších míst na světě!

Na všechny akce se vztahují vládní doporučení pro cesty do zahraničí a zdravotní a bezpečnostní doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), která budeme monitorovat. O veškerých změnách Vás budeme informovat.