Datum účinnosti: 1 prosince 20223

Prohlášení o ochraně osobních údajů návštěvníků internetových stránek Amway / Prohlášení o používání cookies

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnosti Amway International Inc. („AII“) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, Spojené státy), Amway GmbH (Benzstrasse 11 bc, 82178 Puchheim, Německo) a Vaše místní pobočka Amway Česká republika a Slovensko s.r.o., Jankovcova 1596/14a 170 00 Praha 7 - Holešovice (společně „Amway“ nebo „my“) používají osobní údaje shromážděné nebo získané od návštěvníků („návštěvníci“ nebo „Vy“) těchto internetových stránek („internetové stránky“). Popisuje, jak shromažďujeme nebo získáváme Vaše osobní údaje, jaké druhy osobních údajů zpracováváme, jak tyto údaje používáme, sdílíme a chráníme, jak dlouho tyto údaje uchováváme, jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako společní správci.

Pokud jste Vlastník podnikání Amway („VPA“), přečtěte si prosím naše Prohlášení o ochraně osobních údajů VPA, ke kterému budete mít přístup po přihlášení na internetové stránky jako VPA a které obsahuje informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, když jste na internetových stránkách přihlášeni jako VPA. Pokud jste registrovaným zákazníkem, přečtěte si prosím naše Prohlášení o ochraně osobních údajů registrovaných zákazníků, ke kterému získáte přístup po přihlášení na internetové stránky jako zákazník a které obsahuje informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, když jste na internetových stránkách přihlášeni jako zákazník.

Jak shromažďujeme nebo od Vás získáváme Vaše osobní údaje

Pokud Vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, sdělíme Vám, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo zda se jedná o požadavek nutný k uzavření, popř. zprostředkování smlouvy, jakož i zda jste povinni osobní údaje poskytnout a jaké důsledky může jejich neposkytnutí mít.

Společnost Amway shromažďuje a získává osobní údaje od návštěvníků různými způsoby, například:

Kontaktování. Když nás kontaktujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů uvedených na internetové stránce „Kontaktujte nás“, shromažďujeme osobní údaje a další informace, které nám poskytnete. Mezi tyto osobní údaje patří např. e-mailové adresy, telefonní čísla nebo údaje uvedené v online formulářích společnosti Amway.

Cookies. Můžeme také používat cookies nebo podobné technologie, které shromažďují určité informace o používání internetových stránek, když je otevřete, prohlížíte a používáte. Cookie je datový soubor umístěný v počítači nebo mobilním zařízení používaném k návštěvě internetových stránek. Třetím stranám umisťování cookies do Vašich zařízení neumožňujeme. Dokud se nepřihlásíte k našim službám, jsou Vaše údaje anonymní a žádné poskytnuté informace Vám nemůžeme přiřadit. V následující tabulce je uveden přehled cookies, která používáme, a důvody, proč je používáme.

 • Následující cookies jsou pro fungování našich internetových stránek nezbytně nutná:

Jméno

Délka trvání

Účel

SS-SERVER-ID

Relace

Poskytnout funkci vyrovnávání zatížení
JSESSIONID

Relace

Toto cookie sleduje průběh technické relace.
isMarketingCookiesAccepted

1 rok

Uložit informace o přijetí souborů cookie
isCookieConsentAccepted

1 rok

Uložit informace o přijetí souborů cookie
isAnalyticsCookiesAccepted

1 rok

Uložit informace o přijetí souborů cookie
isInstagramCookiesAccepted

1 rok

Uložit informace o přijetí souborů cookie
acceptedPrivacyPolicyVersion 1 rok Uložit aktuální verzi zásad ochrany osobních údajů
product_sort

11 let 5 měsíců

Uložit informace o řazení
grid_product_layout

11 let 5 měsíců

Uložit informace o rozložení výrobků

acceleratorSecureGUID

Relace

Povolit bezpečnostní mechanismy (ke kontrole, zda
relace ypršela či nikoli)

 • Následující soubory cookie jsou nezbytné ke shromažďování statistických údajů a k analýze funkčnosti internetových stránek. 

Jméno

Délka trvání

Účel

dtCookie               

Relace     

Sledovat více požadavků
dtLatC Relace Měřit latenci za účelem monitorování výkonu serveru

dtPC

Relace

Identifikovat správné koncové body pro přenos signálu.

Obsahuje ID relace pro korelaci.
dtSa

Relace

Zprostředkující úložiště pro akce na různých stránkách
rxVisitor

Relace

ID návštěvníka pro korelaci relací
rxvt

Relace

Vypršení limitu relace

 • Následující soubory cookie se používají k analytickým účelům pro využívané služby: Tealium, Qualtrics survey, Heap Analytics, Lucky Orange, Microsoft Clarity.

Jméno

Délka trvání

Účel

_hp2_id.*

1 rok 1 měsíc   Uživatelský soubor cookie (ukládá uživatelské ID,
identitu, jiná ID)
_hp2_props.* 1 rok 1 měsíc Cookie obsahující vlastnosti události (ukládá
vlastnosti nastavené rozhraním API
addEventProperties)
_hp2_ses_props.*                                              30 min.                                            Cookie obsahující vlastnosti relace (ukládá časové
razítko a doménu/cestu k souboru cookie)
utag_main 1 rok Zaznamenat časový údaj o okamžiku zahájení
návštěvy naší stránky, počet zobrazených stránek,
počet návštěv na našich stránkách a jedinečné ID
QSI_SI__intercept 3 měsíce Tento soubor cookie slouží ke sledování toho,zda
se má při opakovaných návštěvách uživatele zobrazovat Intercept
QST 6 měsíců Trvalý soubor cookie, jehož úkolem je zabránit
ícenásobným odpovědím
HistorySession Relace Tento soubor cookie je spojen se službou Qualtrics,
která poskytuje přehled o tom, jak je uživatel
spokojený s provedením registrace nebo nákupu
__exponea_etc__ 1 rok 1 měsíc Tento soubor cookie se používá ke správě údajů o
zákaznících a analýze chování zákazníků
__exponea_time*__ 1 hodina Tento soubor cookie se používá ke sledování začátku
a konce relace internetové stránky
xnpe_* 1 rok 1 měsíc Tento soubor cookie se používá ke správě údajů o
zákaznících a analýze chování zákazníků
fpestid 8 měsíců Tento soubor cookie se používá k identifikaci a sledování
jednotlivých zařízení nebo uživatelů na základě různých
atributů a charakteristik zařízení, jako je typ prohlížeče,
operační systém, rozlišení obrazovky a další údajů o
hardwaru a softwaru
_clck 1 rok Tento soubor cookie zachovává ID a předvolby uživatele
služby Clarity, které jsou jedinečné pro danou stránku a
jsou přiřazeny stejnému ID uživatele.
_clsk 1 den Tento soubor cookie se používá ke spojení více zobrazení
stránek uživatelem do jednoho záznamu relace Clarity.
MUID 1 rok 1 měsíc Tyto soubory cookie se používají pro reklamu, k analýze
stránek a dalším provozním účelům.
_cc_id 9 měsíců Tento soubor cookie je spojen se službou ClickCease, což je nástroj, který pomáhá společnostem v boji proti podvodům s klikáním v rámci online reklamních kampaní, zejména v reklamách s platbou za proklik (PPC)

 • Následující soubory cookie se používají pro sdílení webového obsahu na sociálních sítích.

Jméno

Délka trvání

Účel

__stid
11 měsíců                      
Tyto soubory cookie jsou spojeny s widgetem
ShareThis pro sdílení na sociálních sítích, který se
běžně vkládá na internetové stránky, aby
návštěvníkům umožnil sdílet obsah s řadou
platforem pro sdílení a spolupráci
_ga

1 rok

_conv_*

5 měsíců

ajs_user_id

11  měsíců  

ajs_anonymous_id

11 měsíců

osano_consentmanager_*  

11 měsíců

_fbp

2 měsíce

pxcelBcnLcy

Relace

pxcelPage_default_*

1 měsíc

_zitok

1 rok 3 měsíce

_ga_*

1 rok 3 měsíce

__stidv

11 měsíců

 • Následující soubor cookie se používá k ochraně před spamem a zneužitím informací.

Jméno

Délka trvání

Účel

_GRECAPTCHA                             

6 měsíců     

Služba ochrany před spamem poskytovaná společností
Google, která pomáhá chránit internetové stránky před
spamem a zneužitím informací. Může analyzovat
provoz (potenciálně obsahující osobní údaje uživatelů)
za účelem filtrování segmentů provozu rozpoznaných
jako boti nebo spam a „zabránění automatizovanému
softwaru v provádění podezřelých aktivit na Vašich stránkách“.

Cookies můžete v nastavení svého prohlížeče zakázat (například pod vlastnostmi „Preference“ nebo „Možnosti internetu“ ve Vašem prohlížeči). Vezměte však na vědomí, že některé vlastnosti internetových stránek nemusejí řádně fungovat, pokud jim zakážete používat cookies. Podrobné informace o tom, jak spravovat nebo odstraňovat cookies, najdete na stránkách https://www.aboutcookies.com/.

Jaké druhy osobních údajů zpracováváme

Prostřednictvím cookies uvedených v části „Jak shromažďujeme nebo získáváme Vaše osobní údaje“ shromažďujeme informace týkající se Vašeho používání internetových stránek, IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů, shromažďujeme dále Vaše kontaktní údaje jako jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo. Můžete nám rovněž dobrovolně poskytnout další osobní údaje v souvislosti s Vašimi dotazy nebo připomínkami. Doporučujeme Vám však, abyste nám neposkytovali více osobních údajů, než je pro naši řádnou odpověď na Vaše dotazy nebo připomínky nutné.

Ve výjimečných případech můžeme zpracovávat i jiné osobní údaje. Pokud potřebujeme zpracovat jiné druhy Vašich osobních údajů, rozhodně Vás o zpracování Vašich osobních údajů budeme informovat a ujistíme Vás, že pro tento krok existují platné právní důvody (např. Váš výslovný souhlas).
Jak shromažďované osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném:

 1. Za účelem plnění smlouvy s námi nebo za účelem provedení kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy s námi;
 2. Za účelem plnění našich zákonných povinností včetně:
 • dodržování zákonů, které vyžadují, abychom uchovávali záznamy; a
 • dodržování jakýchkoli dalších zákonů, které se na nás mohou vztahovat;
 1. pro účely našich oprávněných zájmů včetně:
 • vyřizování Vašich připomínek nebo dotazů;
 • ke komunikaci s Vámi;
 • provozování, hodnocení a zdokonalování našich výrobků, podnikání a služeb včetně:
  • sledování a analýzy Vašeho používání našich služeb;
  • anonymizace Vašich osobních údajů za účelem provedení analýzy informací, které Vás neidentifikují;
  • a zlepšování našich služeb;
 • prevence a ochrany Vás, nás a dalších osob před podvody, neoprávněnými transakcemi, nároky a jinými závazky;
 • zajištění souladu s firemními politikami a pravidly a odvětvovými standardy; a
 • zpracování osobních údajů pro interní administrativní účely.


Jak sdílíme osobní údaje

Společnost Amway Vaše osobní údaje neprodává, nepronajímá ani s nimi nijak jinak neobchoduje. Vaše osobní údaje sdílíme jako společní správci mezi sebou a dále s:

 • propojenými subjekty provozujícími podniky přímého prodeje po celém světě pod názvem společnosti Amway, kterým je přiměřeně nutné nebo žádoucí takové osobní údaje poskytnout;
 • poskytovateli řešení v oblasti infrastruktury, platformy nebo softwaru jako služby, vývoje softwaru, údržby informačních systémů, správy záznamů nebo marketingových služeb;
 • státními orgány nebo jinými třetími osobami, pokud je to vyžadováno nebo jinak umožněno zákonem nebo je to v přiměřené míře nezbytné k ochraně práv, zákonných zájmů, majetku či bezpečnosti Vás, dalších osob nebo nás samotných.

Mezinárodní předávání údajů

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, předáváme subjektům v rámci organizace Amway a také nezávislým poskytovatelům služeb, kteří naším jménem osobní údaje zpracovávají. Některé tyto společnosti a poskytovatelé služeb mají sídlo v jiných zemích, než ve kterých byly osobní údaje původně shromážděny. Zákony v těchto zemích nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako země, v níž jste původně tyto osobní údaje poskytli. Když předáme Vaše osobní údaje do jiných zemí, budeme je chránit tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s příslušnými zákony.

Pro osobní údaje s původem v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), které jsou předávány do zemí, které Evropskou komisí nebyly uznány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jsme zavedli smluvní doložky (na základě Standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání údajů mimo EHP) nebo využíváme odpovídající právní mechanismus, abychom zajistili stálou ochranu Vašich osobních údajů. Chcete-li získat více informací o doložkách, které jsme zavedli na ochranu Vašich osobních údajů předávaných do zemí mimo EHP (včetně informací, jak získat kopii uvedených doložek nebo jak k nim získat přístup), kontaktujte nás na adrese PrivacyOffice@amway.com.

Jak osobní údaje chráníme

Používáme technická a organizační opatření určená na ochranu zpracovávaných osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo použití.


Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz výše v části „Jak shromažďované osobní údaje používáme“), pokud zákony nevyžadují nebo neumožňují jinak. V případě jakýchkoli dotazů k postupům, které využíváme při uchovávání Vašich údajů, nás prosím kontaktujte pomocí níže uvedených údajů.

Odkazy na další internetové stránky

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími osobami, jejichž praxe v oblasti nakládání s informacemi a ochrany osobních údajů se od naší liší. Neneseme odpovědnost za praxi v oblasti nakládání s informacemi a ochrany osobních údajů uplatňovanou takovými třetími osobami. Doporučujeme Vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů na všech internetových stránkách třetích osob, než tyto internetové stránky použijete nebo než poskytnete jakékoli osobní údaje nebo jakékoli jiné informace na takových internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Amway je oprávněna toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podle potřeby aktualizovat. O významných změnách Vás budeme informovat na příslušných internetových stránkách Amway, v oficiálních publikacích Amway nebo prostřednictvím jiných vhodných komunikačních kanálů. Veškeré změny budou účinné od data zveřejnění, pokud v prohlášení není stanoveno jiné datum.

Vaše práva

V souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními disponujete následujícími právy týkajícími se ochrany osobních údajů:


Právo na přístup

Máte právo si nechat potvrdit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo k nim získat přístup. Dále máte právo požádat nás o kopii Vašich osobních údajů.


Právo na opravu

Máte právo nás požádat o opravu Vašich osobních údajů, které jsou podle Vašeho názoru nepřesné. Dále máte právo požádat nás o doplnění údajů, které považujete za neúplné. Toto právo platí vždy.


Právo na výmaz

Toto právo je také známo jako „právo být zapomenut“ a v podstatě Vám umožňuje požádat o výmaz nebo odstranění Vašich údajů, pokud neexistuje žádný přesvědčivý důvod, proč bychom je měli dále používat. Nejedná se o obecné právo na výmaz; existují výjimky – např. pokud máme zákonnou povinnost Vaše údaje uchovávat.


Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo omezit rozsah zpracování Vašich osobních údajů.


Právo na přenositelnost údajů

Toto právo se vztahuje pouze k osobním údajům, které jste nám poskytli. Máte právo nás požádat o předání údajů, které jste nám poskytli, jiné organizaci nebo Vám osobně.


Právo odvolat souhlas

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Nebude tím dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Když zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem uplatňování našich oprávněných zájmů, máte právo proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku. V takovém případě zpracování ukončíme, nebudeme-li mít vážné a oprávněné důvody v dalším používání Vašich údajů pokračovat.

Chcete-li se o těchto právech dozvědět více, kontaktujte nás na adrese PrivacyOffice@amway.com.


Právo podat stížnost

Jestliže máte obavy ohledně způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje nebo s nimi nakládáme, obraťte se na náš Úřad na ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje níže), který záležitost prošetří a poté se Vám ozve. Pokud ani poté nebudete s naší odpovědí spokojeni, máte v závislosti na zákonech země, v níž žijete nebo pracujete, právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů.


Jak nás kontaktovat

Máte-li ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy, chcete-li aktualizovat své údaje nebo uplatnit svá práva související s ochranou osobních údajů, můžete kontaktovat příslušnou místní pobočku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem naše oddělení pro ochranu osobních údajů (PrivacyOffice@amway.com).

Zrušte svůj souhlas

Pokud jsme získali Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. To neovlivní zákonnost zpracování, ke které došlo na základě Vašeho dřívějšího souhlasu před zrušením tohoto souhlasu.

Přehodnoťte svůj souhlas