image/png;;;326576.png

Odpovědnost

Věříme, že být úspěšnou společností znamená více než jen prodávat výrobky vysoké kvality. Náš firemní program společenské odpovědnosti je založen na třech pilířích: na lidech, výrobcích a výkonnosti.
Více informací se dozvíte v evropské zprávě o společenské odpovědnosti (pouze v angličtině), která je ke stažení zde:
http://news.amway.de/corporate-responsibility/european-cr-report-2014/

  • image/jpeg;;;1.jpgLidé
  • image/jpeg;;;4.2.jpgVýrobky
  • image/jpeg;;;3.jpgVýsledky

Lidé

image/png;;;326625_v2.png

Lidé

Lidé jsou naším nejcennějším aktivem. Naše společnost vděčí za svůj úspěch svým zaměstnancům a Vlastníkům podnikání Amway. Z celého srdce je všechny podporujeme a pomáháme jim plně využívat jejich potenciál.
Vlastníkům podnikání Amway nabízíme školení zdarma, které jim pomáhá získat dovednosti nezbytné pro lepší budoucnost. Naše podnikatelská příležitost je otevřená pro každého, všichni mají stejné možnosti a práva a společně fungujeme jako féroví a spolehliví partneři.

Domníváme se, že podnikání je branou k novým příležitostem a posílení pravomocí jednotlivce. Již více než 50 let spolupracujeme se samostatně výdělečně činnými distributory a zároveň s tím propagujeme podnikání ve společnosti, především u důležité generace lidí starších 50 let, která může využít své dovednosti, znalosti a zkušenosti. Cílem je lépe poznat chování a potřeby této demografické skupiny, dát dohromady všechny zainteresované strany a pomoci zlepšit reputaci a zdůraznit důležitost podnikání u osob starších 50 let.

Naši zaměstnanci pracují v prostředí, ve kterém podporujeme rozmanitost, zajišťujeme vysoké standardy ochrany zdraví a bezpečnosti a nabízíme výhody, možnosti růstu a školení.

A protože naše filozofie jde za hranice naší společnosti, kampaň AMWAY™ One by One usiluje o zlepšení životů dětí v tíživé situaci. V letech 2003 až 2014 ovlivnila tato kampaň životy 12 milionů dětí. V rámci ní se nám podařilo vybrat na děti 250 milionů USD a odpracovat 3,5 milionů dobrovolnických hodin.

Výrobky

image/jpeg;;;4.1.jpg

Výrobky

Naše výrobky, které zlepšují život, jakož i znalosti a podnikatelská příležitost pomáhají svět měnit tím, že se zaměřují na zdraví a fyzickou a duševní pohodu lidí. Tyto klíčové kompetence našich silných značek využíváme k řešení sociálních problémů. Kampaň NUTRILITE™ Power of 5 aktivně bojuje proti podvýživě dětí mladších pěti let tak, že o problému informuje a generuje finanční prostředky. Ty budou použity na poskytnutí speciálně vyvinutých mikroživin NUTRILITE™ Little Bits potřebným dětem. Na kampani se podílí i náš globální partner CARE.

Více informací najdete zde: www.amway.cz/power-of-5

Výsledky

image/png;;;performance.png

Výsledky

Prostřednictvím rozvoje našeho podnikání společensky odpovědným způsobem a neustálým zlepšováním prostředí kolem nás dosahujeme udržitelných výkonů. Společnost Amway věří, že pochopení prostředí, ve kterém žijeme, a pozitivní přínos jedinců a komunit (například úklidem parků nebo snižováním spotřeby energie) jsou klíčem k vytvoření udržitelné budoucnosti. Každý rok naše odhodlání rozšiřujeme o inovativní a smysluplné iniciativy, jejichž cílem je zachovat náš svět pro příští generace. Pracujeme na snížení emisí skleníkových plynů, na minimalizaci odpadů a spotřeby vody a na vyšším využití obnovitelných zdrojů energie ve všech našich pobočkách.