Nezletilí a lidé s hodnotou Indexu tělesné hmotnosti (BMI) nižší než 18,5 jsou z programu bodykey by NUTRILITE™ vyloučeni. Těhotné a kojící ženy a lidé s hodnotou BMI nad 30 by měli svou účast v programu bodykey by NUTRILITE konzultovat s lékařem. Upozorňujeme, že společnost Amway automaticky vyloučí těhotné a kojící ženy z účasti v programu na snížení hmotnosti, pokud jejich účast není schválena lékařem.

Program na snížení hmotnosti včetně bodykey Soupravy a Genetického testu není zahrnut v Záruce spokojenosti Amway. Kompletní, neotevřené, tj. znovu prodejné bodykey Soupravy je možné vrátit Vlastníkovi podnikání Amway za plnou cenu. Otevřené Soupravy je možné vrátit pouze v případě, že obsahují všechny součásti v takovém stavu, aby je bylo možné znovu prodat, a krabička s Genetickým testem nebyla otevřena. Zákonné záruky a právo na odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčeny.

Pro účast v programu na snížení hmotnosti bodykey by NUTRILITE a doručení výsledků testu, doporučení a dalších relevantních informací je nezbytně nutný přístup k internetu. V opačném případě se programu nemůžete zúčastnit. Unikátní kód nelze obnovit. V případě ztráty unikátního kódu před první registrací na online platformě Můj bodykey trenér je nutné zakoupit další bodykey Soupravu, aby bylo možné v programu pokračovat.